Specialist in arbeidsrecht

Wet arbeidsmarkt in balans; wijzigingen in het arbeidsrechtby Ernst

Op 9 april 2018 is er een nieuw wetsvoorstel ingediend dat beoogt het arbeidsrecht weer te veranderen. Het kabinet werkt met dit wetsvoorstel toe naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt. Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers in vaste dienst te nemen. Daarom stelt het kabinet voor om een cumulatiegrond in het ontslagrecht te introduceren. Ook stelt het kabinet voor om concurrentie op arbeidsvoorwaarden via payrolling te voorkomen en oproepkrachten meer werkzekerheid te bieden.

arbeidsmarkt in balans

Volgens het kabinet zullen de maatregelen er uiteindelijk toe leiden dat het aangaan van vaste contracten voor werkgevers aantrekkelijker wordt.

 

De belangrijkste maatregelen die nu zijn voorgesteld zijn:

© 2017 Mariska Aantjes

top