Specialist in arbeidsrecht

Vrij als feestdag op parttime dag valt?by Mariska Aantjes

Er komen weer feestdagen aan: Pasen, Koninginnedag, Hemelvaart, Pinksteren. Voor veel werknemers betekent dit een aantal kortere werkweken. Maar hoe werkt dit voor parttimers die, bijvoorbeeld altijd op maandag vrij zijn?

Hebben zij gewoonweg pech dat veel van de komende feestdagen (altijd) op maandag vallen, of moeten zij daarvoor gecompenseerd worden?

 

Lange tijd hanteerden werkgevers een systeem waarbij geen compensatie werd gegeven aan parttimers die op de betreffende feestdag een vrije dag hadden. 

Vorig jaar heeft de Commissie Gelijke Behandeling (nu: College voor de Rechten van de Mens) echter een afwijkende uitspraak gedaan (12 augustus 2011, oordeelnummer: 2011-127). Het ging om het volgende: een werknemer werkte 32 uur per week en had altijd op maandag vrij. Het personeelshandboek bepaalde dat bij parttime werknemers geen compensatie werd geboden als een feestdag op hun (vaste) vrije dag viel. 

 

De Commissie Gelijke Behandeling oordeelde dat de werkgever hiermee indirect verboden onderscheid maakte op grond van verschil in arbeidsduur. Artikel 7:648 lid 1 verbiedt onderscheid naar arbeidsduur. De CGB concludeerde dat een parttime werknemer door het betreffende reglement relatief nadeligere arbeidsvoorwaarden had dan de fulltime werknemers binnen hetzelfde bedrijf. Hiermee stond het verboden onderscheid naar het oordeel van de CGB vast. 

 

Wel kwam de CGB met een praktisch voorstel: de werkgever kon een jaarurensysteem invoeren. Daarbij wordt de arbeidsduur niet in uren per week uitgedrukt, maar in uren per jaar. Op basis hiervan kan berekend worden op hoeveel feestdagen iedere werknemer -naar rato- recht heeft. Zo kan een berekening worden gemaakt waarbij een fulltimer en een parttimer naar rato even veel feestdagen vrij hebben. Terwijl een oordeel van de CGB niet bindend is, wordt het in veel gevallen wel door rechters gevolgd. Valt een vrije dag op een erkende feestdag, dan is er dus een redelijke kans dat een werknemer hiervoor met succes compensatie kan vorderen! 


Conclusie en tips:

Kortom, zijn er medewerkers in het bedrijf die parttime werken en vallen er een of meer feestdagen op hun vrije parttimedag, dan dient het bedrijf dit te compenseren. De hierboven genoemde oplossing van de CBG kan dan wellicht uitkomst bieden.

© 2017 Mariska Aantjes

top