Specialist in arbeidsrecht

Tijdelijke arbeidscontracten; aanzeggen of opzeggen?by Ernst

Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd moet de werkgever tenminste een maand voor afloop van de termijn de werknemer schriftelijk informeren of de arbeidsovereenkomst eindigt of niet, en onder welke voorwaarden. Wanneer de werkgever dat niet doet of te laat doet, is hij de werknemer een boete verschuldigd. Soms moet een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden opgezegd. Wij leggen uit hoe het zit.

 

© 2017 Mariska Aantjes

top